preskoči na sadržaj
Osnovna škola Vilima Korajca Kaptol
Carnet webmail Kontakti

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se Službeniku za informiranje, a sukladno odredbi čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Službenikom je imenovana:

 

Ines Gavran, tajnica škole

Tihomir Šmitpeter, učitelj informatike – Zamjenik službenika za informiranje

 

e-mail škole: ured@os-vkorajca-kaptol.skole.hr

adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 3, 34334 Kaptol

telefon: 034/231 040

  

Sukladno odredbi članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) škola ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije (troškovi kopiranja, poštarine..).
preskoči na navigaciju