preskoči na sadržaj
Osnovna škola Vilima Korajca Kaptol
Carnet webmail Kontakti
Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 90/11.) objavljujemo da ravnatelj škole kao i svi članovi Školskog odbora i s njima povezane osobe u smislu članka 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) nisu u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima škola, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi. 
preskoči na navigaciju