2021-03-31 11:23:36

ŽUPANIJSKA SMOTRA LIDRANO

Učenica 7.a razreda, Marija Novak, na Županijskoj smotri LiDraNo 2021. godine, u kategoriji literarni izraz osnovnih škola, predložena je na Državnu razinu smotre LiDraNo 2021. godine sa svojom lirskom pjesmom Kad si blizu.

Županijska smotra LiDraNo ove je godine održana online u školama (literarni i novinarski izraz osnovnih i srednjih škola), 17. ožujka 2021. godine.

Svečana dodjela nagrada i priznanja predloženim radovima, učenicima i njihovim mentorima za one izraze koji su se odvijali online (literarni izraz OŠ i SŠ, novinarski izraz OŠ i SŠ, radijska emisija i školski list) održana je 23. ožujka 2021. godine u 12.00 sati u Gradskom kazalištu Požega.

Učenica Marija Novak na svečanoj je dodjeli dobila priznanje i prigodnu nagradu, kao i njezina mentorica Melisanda Lujić.

Državna je razina planirana u vremenu od 19. do 23. travnja 2021. godine. Nakon prosudbe članova Državnoga povjerenstva Agencija za odgoj i obrazovanje objavit će na svojim internetskim stranicama do 5. travnja 2021. godine popis odabranih radova, pozvanih učenika i njihovih mentora.

 

 

Kad si blizu 

 

Kad si blizu, 

kaleidoskopske boje padaju 

na moj svijet. 

Kad nisi blizu, 

sjene me prate kroz dan. 

 

Kad si blizu, 

krošnje su pune ptica pjevalica. 

Kad nisi blizu, 

oluja lomi drveće moje duše. 

 

Kad si blizu, 

tvoj pogled ima 

prostranstvo neba. 

Kad nisi blizu, 

vučem krila zlatna svoja, 

ne poznaju let. 

 

Kako da dođem do obale  

Tvoga Srca?  Nemirno je more 

na kojem plovim, 

a čežnja je kormilar moga broda. 

 

                                        Marija Novak 

 

 

 

 


Osnovna škola Vilima Korajca Kaptol